Naše chovné kočičky 
Chováme britské kočky v barvě červené a všechny barevné varianty s bílou.
Každá kočička má svou samostatnou stránku.